Uusi vuosi on jälleen käynnistynyt. Tapahtumateollisuuden keskeiset tavoitteet alkaneelle vuodelle ovat toimialan elpymisen ja uuden kasvun varmistaminen laajassa yhteistyössä valtionhallinnon kanssa. Tämä vaatii panostuksia niin yritysten ja niiden välisen verkoston toimintamahdollisuuksien vahvistamiseen kuin työvoimaan ja alan koulutukseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen. Myös yleisötilaisuuksia sääntelevää keskeistä lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että tapahtumiin liittyvä laaja elinkeino tulee huomioiduksi. Julkisen vallan lisäksi yhteistyötä on syytä tiivistää myös muiden toimialojen kanssa – haasteet ja mahdollisuudet ovat tapahtumien käynnistämässä laajassa liiketoimintaketjussa kuitenkin monilta osin yhteiset.

Tapahtumateollisuus on rakentanut ensimmäisen kahden toimintavuotensa aikana vakiintuneet suhteet ja toimivan keskusteluyhteyden keskeisiin ministeriöihin. Neuvottelut akuutin kriisin ratkaisemisesta ja liiketoimintamahdollisuuksien palauttamisesta käynnistettiin heti joulun välipäivinä. Samanaikaisesti katsotaan koko ajan myös pidemmälle tulevaan ja luodaan edellytyksiä toimialan jälleenrakennukselle ja elpymiselle. Toimialan kasvuohjelmaa muotoillaan tilanteeseen, jossa toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut niin alan sisällä kuin sen ulkopuolella.

Tapahtumateollisuuden jäsenistö kertoi vuoden 2021 lopulla toteutetussa jäsenkyselyssä, että heille jäsenyydessä arvokkainta on yhteinen edunvalvonta, toimialaymmärryksen ja arvostuksen kasvu sekä yhteisestä voimasta syntyvä mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Keskusjärjestölle arvokkainta on sen laaja jäsenistö, joka antaa toiminnalle mandaatin ja tukee toimialan eteen tehtävässä työssä. Tapahtumateollisuuden jäsenmäärä on ollut tasaisessa kasvussa ja jäsenistö osallistuu toimintaan aktiivisesti erilaisissa foorumeissa. Vuodenvaihteen molemmin puolin mukaan on saatu myös useita yhteiskunnallisia jäseniä – siis kaupunkeja ja muita julkisia toimijoita, joilla on vahva intressi tapahtumien synnyttämän elinvoiman vahvistamiseen.

Tapahtuma-alaa leimaavat sitkeys ja sopeutumiskyky sekä kyky tehdä sujuvaa yhteistyötä haastavissakin paikoissa. Ne ominaisuudet ovat todellakin olleet tarpeen viimeisen kahden vuoden aikana. Niitä hyödyntämällä ja Tapahtumateollisuuden verkostosta voimaa ammentamalla voimme saavuttaa tänäkin vuonna yhdessä paljon.

Recommended Posts