Meripäivät ja myyntipaikat keskustaan

Vuoden 2022 Kotkan Meripäivät järjestetään tuttuun tapaan heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Kyseessä ovat monella tapaa ainutkertaiset Meripäivien 60-vuotisjuhlat RETRO-hengessä. Tapahtumapäivät ovat totutusta poiketen keskiviikosta lauantaihin. Luvassa on ohjelmaa Festivaalitorin pääkonserteista ja Kotka-lavan monipuolisesta ohjelmatarjonnasta urheilutapahtumiin, Lasten Meripäiviä, merimarkkinoita ja tivolia unohtamatta.

Musiikkiareenan, Festivaalitori, toiminnasta vastaa RH Entertainment Oy. Festivaalitori ja Kotka-lava ovat tulossa keskustaan, tarkempi sijainti tiedotetaan myöhemmin.

Erilaista ohjelmaa on luvassa runsaasti koko tapahtuman ajan. Juhlavuoden kulttuuritarjonta ja ohjelma luovat oman lisänsä kansainväliseen merikarnevaaliin.

Toimivat järjestelyt
Kotkan Meripäivien järjestelyistä myyntipaikkojen osalta vastaavat yhteistyössä Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus. Työnjako on pääpiirteittäin seuraava:

  • Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimii pääjärjestäjänä, ja huolehtii mm. ohjelmasta, markkinoinnista, yhteistyösopimuksista ja ravintolapaikkojen myynnistä.
  • TMK huolehtii myyntipaikkojen paikkamyynnistä ja niitä koskevista käytännön järjestelyistä, sekä niistä tiedottamisesta alalla toimiville yrittäjille.

Myyntipaikat takaisin keskustaan ainutkertaisella tavalla
Voidaan perustellusti sanoa, että Meripäivillä 2022 Kotkansaari eli keskusta-alue on Meripäiväaluetta. Sykkivänä sydämenä toimii Festivaalitori ja Kotka-lava keskustassa. Anniskelun keskus tulee olemaan Sibeliuksenpuistossa. Keskuskadun ja Kirkkokadun myyntipaikat yhdistävät nämä kaksi ydinaluetta toisiinsa. Toinen myyntipaikkojen pääakseli on Ruotsinsalmenkadulla Sibeliuksenpuistosta Sapokkaan, jossa sijaitsevat mm. saaristolaisten paikat, Itämeri-kylä ja tivoli.

Tulevilla Meripäivillä on keskitytty siihen, että kaikilla kauppiailla on hyvät mahdollisuudet kaupantekoon. Aluetta on rakennettu parhaita meripäiväperinteitä kunnioittaen ja palattu aivan ”juurille” missä ensimmäisiä Meripäiviä on aikanaan järjestetty.

Isoja aluemuutoksia
Uudistuneessa paikkakartassa lähes kaikki paikat ovat kulmapaikkoja, ja niistä on myynti aina vähintään kahteen suuntaan. Tärkeää on huomioida, että kaikki Meripäivien myyntipaikat ovat pääsymaksuttomalla alueella.

Uutta aluetta suunnitellessa on jo lähtökohtaisesti pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin turvallisuusasiat. Mm. koronaa ajatellen alueet on jaettu useaan valvonnalliseen lohkoon, joissa jokaisessa on omat toimitsijansa. Tämä mahdollistaa tehokkaan turvaväleistä huolehtimisen ja tarvittaessa alueiden eriyttämisen. Meripäivien turvallisuusohjeet kauppiaille lähetetään erikseen kevään 2022 aikana, kun kaikki osa-alueet tarkentuvat yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Tulevilla Meripäivillä myyntipaikkoja tulee olemaan seuraavilla alueilla:

SIBELIUKSENPUISTO
Meripäivien ravintola- ja ruokapaikkakeskittymä sijaitsee nyt Sibeliuksenpuiston Mariankadun paikoitusalueilla ja Lehmuskujalla. Paluu alueelle, jota yleisö on toivonut.

KESKUSKATU JA KIRKKOKATU
Keskuskatu ja Kirkkokatu ovat Kotkan pääkadut, jotka nyt yhdistävät Sibeliuksenpuiston anniskelualueet toisiinsa ja kiertävät samalla koko ison Kauppakeskus Pasaatin ympäri. Siellä on myös Keskuskadulla erityinen Herkkujentie, jonka alueelle otetaan ainoastaan erilaisia paikan päällä syötäviä ruokaherkkuja myyviä kauppiaita. Lehmuskujan 6x6m ja 6x8m ruokapaikat sijaitsevat nyt todella keskeisellä paikalla aivan isojen anniskelupaikkojen keskellä.

RUOTSINSALMENKATU ON NYT MERIPÄIVÄKATU
Meripäiväkatu on taas nimensä veroinen myyntipaikka. Meripäiväkatu on pääväylä, jota pitkin tulee kulkemaan valtaosa keskustan ja Sapokan välisestä kauttakulusta. Alueelle on tarjolla myös runsaasti pikkupaikkoja mm. käsityöläisille. Sapokassa sijaitsevat mm. Saaristolaiset, Itämeri-kylä ja tivoli.

Etusija ns. vanhoilla kauppiailla
Kaikille ns. vanhoille kauppiaille, jotka ovat viime vuosina olleet mukana Kotkan Meripäivillä, pyritään antamaan etusija uutta myyntipaikkaa varattaessa. Huomioiden viime vuosien sijainnin, myytävän tuotteen ja kauppiaiden omat toivomukset mahdollisuuksien mukaan.

Uusia paikkavarauksia otetaan vastaan puhelinnumerossa 020 749 8700 ja netissä www.markkina.net -osoitteessa. Paikat myydään varausjärjestyksessä huomioiden myyntiartikkelin.

TERVETULOA MUKAAN KOTKAN MERIPÄIVIEN JUHLAVUOTEEN!

Recommended Posts