Kotkan Meripäivät 60-vuotta 27.–30.7.2022

Meripäivät ja myyntipaikat keskustaan

Vuoden 2022 Kotkan Meripäivät järjestetään tuttuun tapaan heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Kyseessä ovat monella tapaa ainutkertaiset Meripäivien 60-vuotisjuhlat RETRO-hengessä. Tapahtumapäivät ovat totutusta poiketen keskiviikosta lauantaihin. Luvassa on ohjelmaa Festivaalitorin pääkonserteista ja Kotka-lavan monipuolisesta ohjelmatarjonnasta urheilutapahtumiin, Lasten Meripäiviä, merimarkkinoita ja tivolia unohtamatta.

Musiikkiareenan, Festivaalitori, toiminnasta vastaa RH Entertainment Oy. Festivaalitori ja Kotka-lava ovat tulossa keskustaan, tarkempi sijainti tiedotetaan myöhemmin.

Erilaista ohjelmaa on luvassa runsaasti koko tapahtuman ajan. Juhlavuoden kulttuuritarjonta ja ohjelma luovat oman lisänsä kansainväliseen merikarnevaaliin.

Toimivat järjestelyt
Kotkan Meripäivien järjestelyistä myyntipaikkojen osalta vastaavat yhteistyössä Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus. Työnjako on pääpiirteittäin seuraava:

  • Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimii pääjärjestäjänä, ja huolehtii mm. ohjelmasta, markkinoinnista, yhteistyösopimuksista ja ravintolapaikkojen myynnistä.
  • TMK huolehtii myyntipaikkojen paikkamyynnistä ja niitä koskevista käytännön järjestelyistä, sekä niistä tiedottamisesta alalla toimiville yrittäjille.

Myyntipaikat takaisin keskustaan ainutkertaisella tavalla
Voidaan perustellusti sanoa, että Meripäivillä 2022 Kotkansaari eli keskusta-alue on Meripäiväaluetta. Sykkivänä sydämenä toimii Festivaalitori ja Kotka-lava keskustassa. Anniskelun keskus tulee olemaan Sibeliuksenpuistossa. Keskuskadun ja Kirkkokadun myyntipaikat yhdistävät nämä kaksi ydinaluetta toisiinsa. Toinen myyntipaikkojen pääakseli on Ruotsinsalmenkadulla Sibeliuksenpuistosta Sapokkaan, jossa sijaitsevat mm. saaristolaisten paikat, Itämeri-kylä ja tivoli.

Tulevilla Meripäivillä on keskitytty siihen, että kaikilla kauppiailla on hyvät mahdollisuudet kaupantekoon. Aluetta on rakennettu parhaita meripäiväperinteitä kunnioittaen ja palattu aivan ”juurille” missä ensimmäisiä Meripäiviä on aikanaan järjestetty.

Isoja aluemuutoksia
Uudistuneessa paikkakartassa lähes kaikki paikat ovat kulmapaikkoja, ja niistä on myynti aina vähintään kahteen suuntaan. Tärkeää on huomioida, että kaikki Meripäivien myyntipaikat ovat pääsymaksuttomalla alueella.

Uutta aluetta suunnitellessa on jo lähtökohtaisesti pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin turvallisuusasiat. Mm. koronaa ajatellen alueet on jaettu useaan valvonnalliseen lohkoon, joissa jokaisessa on omat toimitsijansa. Tämä mahdollistaa tehokkaan turvaväleistä huolehtimisen ja tarvittaessa alueiden eriyttämisen. Meripäivien turvallisuusohjeet kauppiaille lähetetään erikseen kevään 2022 aikana, kun kaikki osa-alueet tarkentuvat yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Tulevilla Meripäivillä myyntipaikkoja tulee olemaan seuraavilla alueilla:

SIBELIUKSENPUISTO
Meripäivien ravintola- ja ruokapaikkakeskittymä sijaitsee nyt Sibeliuksenpuiston Mariankadun paikoitusalueilla ja Lehmuskujalla. Paluu alueelle, jota yleisö on toivonut.

KESKUSKATU JA KIRKKOKATU
Keskuskatu ja Kirkkokatu ovat Kotkan pääkadut, jotka nyt yhdistävät Sibeliuksenpuiston anniskelualueet toisiinsa ja kiertävät samalla koko ison Kauppakeskus Pasaatin ympäri. Siellä on myös Keskuskadulla erityinen Herkkujentie, jonka alueelle otetaan ainoastaan erilaisia paikan päällä syötäviä ruokaherkkuja myyviä kauppiaita. Lehmuskujan 6x6m ja 6x8m ruokapaikat sijaitsevat nyt todella keskeisellä paikalla aivan isojen anniskelupaikkojen keskellä.

RUOTSINSALMENKATU ON NYT MERIPÄIVÄKATU
Meripäiväkatu on taas nimensä veroinen myyntipaikka. Meripäiväkatu on pääväylä, jota pitkin tulee kulkemaan valtaosa keskustan ja Sapokan välisestä kauttakulusta. Alueelle on tarjolla myös runsaasti pikkupaikkoja mm. käsityöläisille. Sapokassa sijaitsevat mm. Saaristolaiset, Itämeri-kylä ja tivoli.

Etusija ns. vanhoilla kauppiailla
Kaikille ns. vanhoille kauppiaille, jotka ovat viime vuosina olleet mukana Kotkan Meripäivillä, pyritään antamaan etusija uutta myyntipaikkaa varattaessa. Huomioiden viime vuosien sijainnin, myytävän tuotteen ja kauppiaiden omat toivomukset mahdollisuuksien mukaan.

Uusia paikkavarauksia otetaan vastaan puhelinnumerossa 020 749 8700 ja netissä www.markkina.net -osoitteessa. Paikat myydään varausjärjestyksessä huomioiden myyntiartikkelin.

TERVETULOA MUKAAN KOTKAN MERIPÄIVIEN JUHLAVUOTEEN!

Elpymistä ja uutta tulevaisuutta rakennetaan koko toimialan yhteisellä voimalla

Uusi vuosi on jälleen käynnistynyt. Tapahtumateollisuuden keskeiset tavoitteet alkaneelle vuodelle ovat toimialan elpymisen ja uuden kasvun varmistaminen laajassa yhteistyössä valtionhallinnon kanssa. Tämä vaatii panostuksia niin yritysten ja niiden välisen verkoston toimintamahdollisuuksien vahvistamiseen kuin työvoimaan ja alan koulutukseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen. Myös yleisötilaisuuksia sääntelevää keskeistä lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että tapahtumiin liittyvä laaja elinkeino tulee huomioiduksi. Julkisen vallan lisäksi yhteistyötä on syytä tiivistää myös muiden toimialojen kanssa – haasteet ja mahdollisuudet ovat tapahtumien käynnistämässä laajassa liiketoimintaketjussa kuitenkin monilta osin yhteiset.

Tapahtumateollisuus on rakentanut ensimmäisen kahden toimintavuotensa aikana vakiintuneet suhteet ja toimivan keskusteluyhteyden keskeisiin ministeriöihin. Neuvottelut akuutin kriisin ratkaisemisesta ja liiketoimintamahdollisuuksien palauttamisesta käynnistettiin heti joulun välipäivinä. Samanaikaisesti katsotaan koko ajan myös pidemmälle tulevaan ja luodaan edellytyksiä toimialan jälleenrakennukselle ja elpymiselle. Toimialan kasvuohjelmaa muotoillaan tilanteeseen, jossa toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut niin alan sisällä kuin sen ulkopuolella.

Tapahtumateollisuuden jäsenistö kertoi vuoden 2021 lopulla toteutetussa jäsenkyselyssä, että heille jäsenyydessä arvokkainta on yhteinen edunvalvonta, toimialaymmärryksen ja arvostuksen kasvu sekä yhteisestä voimasta syntyvä mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Keskusjärjestölle arvokkainta on sen laaja jäsenistö, joka antaa toiminnalle mandaatin ja tukee toimialan eteen tehtävässä työssä. Tapahtumateollisuuden jäsenmäärä on ollut tasaisessa kasvussa ja jäsenistö osallistuu toimintaan aktiivisesti erilaisissa foorumeissa. Vuodenvaihteen molemmin puolin mukaan on saatu myös useita yhteiskunnallisia jäseniä – siis kaupunkeja ja muita julkisia toimijoita, joilla on vahva intressi tapahtumien synnyttämän elinvoiman vahvistamiseen.

Tapahtuma-alaa leimaavat sitkeys ja sopeutumiskyky sekä kyky tehdä sujuvaa yhteistyötä haastavissakin paikoissa. Ne ominaisuudet ovat todellakin olleet tarpeen viimeisen kahden vuoden aikana. Niitä hyödyntämällä ja Tapahtumateollisuuden verkostosta voimaa ammentamalla voimme saavuttaa tänäkin vuonna yhdessä paljon.

Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus täytti 30 vuotta 6.12.2021

MÄÄRÄTIETOISTA TYÖTÄ SUOMALAISEN TORI- JA MARKKINAELINKEINON ETEEN

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus palvelee tänä päivänä kattavasti koko suomalaista tori- ja tapahtumaelinkeinoa ja tuottaa lukuisia elinkeinon kannalta olennaisia peruspalveluita.

TMK:n toimitusjohtaja Ari Kallas muistuttaa, että tämä ei todellakaan ole mikään itsestään selvyys, vaan se on vaatinut vuosikausien määrätietoisen kehitystyön. Koko TMK:ta ei olisi olemassa ilman Markkinaperinteen tuki ry:tä. Yhdistys perustettiin nimensä mukaisesti tukemaan maamme markkinaperinnettä ja taistelemaan alan kehitystä haittaavia epäkohtia vastaan. Kun toimintaa käynnistettiin, niin ensimmäiset jäsenet kunnostivat talkoilla vanhan työmaaparakin ensimmäisiksi toimitiloiksi, yksi toi pöydän, toinen hyllyn, kolmas tuolit jne… ja kaikki tehtiin talkoilla. Rahoitusta toiminnalle haettiin järjestämällä ensiluokkaisen hyviä markkinoita, joissa kaikki järjestelyt hoidettiin viimeisen päälle hyvin. Pian perässä seurasi alan tiedonvälityksen saattaminen kuntoon alkamalla julkaisemaan Markkinaviesti-lehteä ja Suomen Tapahtumakalenteria. Huom! Näiden suora perillinen on nyt kädessänne oleva Tapahtumaviesti ja sähköinen tapahtumatietopalvelu TATI. Tämän jälkeen laitettiin alan arkistot kuntoon ja koottiin usean vuoden työllä alamme oma historiikki ”Markkinat Suomessa keskiajalta talvisotaan”. Tästä alkoi myös alan arkistojen määrätietoinen kokoaminen. Nykyisin arkistoissa on yli 80.000 valokuvaa 1800-luvun lopulta nykypäivään.

Nykymuotoisen tori- ja markkinakaupan palvelukeskuksen synty ja kehittyminen

Vuonna 1995 tehtiin isot ja rohkeat investoinnit, joilla saatiin palvelukeskukselle asialliset toimitilat Harjavaltaan nykyiselle paikalle. Oma ja tilava rakennus mahdollisti kaikkien alan peruspalveluiden keskittämisen saman katon alle tavalla, joka puolestaan mahdollisti ns. yhden luukun periaatteella tapahtuvan asiakaspalvelun. Idea osoittautui erittäin toimivaksi ja nykymuotoinen TMK lähti kehittymään ripeästi. Uusia toimintoja tuli mukaan vuosittain ja TMK:lla työskentelevien henkilöiden määrä kasvoi tasaisesti. Vuodesta 1998 myös Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön toimitilat ja palvelut tulivat osaksi palvelukeskusta. Lisätoiminnot tarvitsivat lisärahoitusta ja tätä saatiin mm. kehittämällä kalustomyyntiä myyntiautoista telttoihin ja kaikkeen mitä liikkuvassa kaupankäynnissä ylipäätään tarvitaan.

Tosin kasvun inhimillinen hintakin oli kova ja moni alkuperäisistä perustajajäsenistä uupui matkalle ja siirtyi muihin töihin. Suuri muutos oli edessä vuonna 2013, kun kaikki varsinainen toiminta keskitettiin TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n alle ja yhdistys jäi puhtaasti aatteelliseksi toimijaksi vaikuttamaan taustalle. TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:llä onkin juuret vahvasti alan yhdistystoiminnassa ja sen yhtiöjärjestykseen on kirjattuna keskeiseksi tehtäväksi huolehtia suomalaisen tori- ja tapahtumaelinkeinon elinvoimaisuudesta ja kehittämisestä.

Nykyisin TMK:llä on vakituisesti ja osa-aikaisesti töissä noin 70 elinkeinomme ammattilaista. Näiden voimin pyöritetään kaikki alan peruspalvelut, järjestetään vuosittain lähes sata markkinatapahtumaa, huolehditaan mittavasta julkaisutoiminnasta ja merkittävästä osasta elinkeinon kalustomyynnistä. Onnea pirtsakalle kolmekymppiselle, jolla on mittava työsarka huolehdittavanaan. Erityisiä juhlia ei järjestetty, vaan TMK juhli töiden merkeissä! On upeaa nähdä, kun tapahtuma-ala alkaa toipumaan koronarajoitusten aiheuttaman seisokin jäljiltä ja sopeutuu aina kulloiseenkin aikaan.

Ari Kallas
TMK