Markkinaelinkeino oltiin kokonaan unohtamassa takuutuen piiristä

Tässä Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön lausunto asiaa valmisteleville koskien tapahtumaelinkeinon takuutukea ajalle 1.6.-30.9.2021:

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestössä ihmetellään Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestössä ihmetellään esityksen muotoa, jossa “säännöksessä tarkoitettuja yleisötapahtumia voivat olla esimerkiksi taide- ja kulttuurifestivaalit, muuten kuin ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana järjestetyt konsertit ja näyttelyt, yleisölle avoimet hengelliset kesäjuhlat sekä vastaavat tapahtumat”.

Mihin ihmeeseen on unohdettu markkinat?

Suomessa järjestetään normaalisti 1.6.-30.9. välisenä aikana satoja markkinatapahtumia ja esimerkiksi useiden paikkakuntien vuotuiset isot kesätapahtumat ovat juuri markkinoita. Isommilla markkinoilla voi olla satoja kauppiaita, kymmeniätuhansia kävijöitä, paljon erilaista ohjelmaa ja kooltaan iso organisaatio toteuttamassa markkinoita. Tyypillistä markkinoille on se että ne ovat kaikille avoimia pääsääntöisesti pääsymaksuttomia tilaisuuksia. Markkinoilla suurin osa järjestäjien tuloista tulee yleensä sinne osallistuvien yrittäjien paikkavuokrista. Jos markkinat joudutaan peruuttamaan rajoitusten takia niin yleensä kaikki valmistelukulut jäävät järjestäjien kontolle ja paikkamaksut joudutaan hyvittämään/palauttamaan paikkamaksunsa maksaneille yrittäjille. Markkinoille mukaan ilmoittautuneet yrittäjät puolestaan menettävät myyntinsä ja tulonsa tapahtuman peruuntuessa. Kannattaa myös huomioida että markkinajärjestäjät ovat hyvin vastuullisesti noudattaneet OKM:n ja THL:n ohjeita tapahtumaturvallisuudesta vaikka se on merkinnyt samalla merkittävää järjestelykustannusten nousua jaettaessa markkina-alueita useiksi lohkoiksi, järjestettäessä joka lohkoon erilliset järjestyksenvalvojat, toimitsijat, siistijät, runsaasti käsidesipisteitä, käsienpesupisteitä, tapahtumaturvallisuuskylttejä jne…
Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön mielestä markkinoiden tulisi ehdottomasti kuulua Tapahtumatakuun piiriin ja tuen tulisi kattaa kulujen lisäksi esim. 50% osuus palautettavista/ menetetyistä paikkamaksuista, jotta markkinajärjestäjillä olisi mahdollista päästä rajoituksista johtuvan peruutuksen sattuessa edes jotenkin omilleen. Muuten on pelättävissä merkittävä markkinoiden peruutussuma jo ennestään erittäin pahasti kärsineessä markkinaelinkeinossa. Riskejä ei yksinkertaisesti pystytä enää kantamaan, sillä monien järjestäjien ja tapahtumiin osallistuvien kauppiaiden talous on rajoitusten jäljiltä jo niin kuralla. Takuutuen avulla markkinat piristyisivät kun niihin osallistuvat yrittäjät voisivat olla varmoja edes siitä, että saavat paikkamaksunsa takaisin rajoituksista johtuvassa peruutustilanteessa.

Tässä taustaksi valtioneuvostolle 29.3.2021 lähettämämme vetoomus koskien rajoitusten purkua ja uusia kustannus- sekä takuutukia.

Markkinaelinkeino huomioitava koronarajoituksia purettaessa

Vakavassa korona tilanteessa on ollut täysin perusteltua pyrkiä vähentämään ihmisten kontakteja toistensa kanssa. Ikävä kyllä tällä hetkellä monet alueelliset rajoitukset ovat hyvin epäloogisia ja kohtelevat esim. kaupan alan toimijoita kovin eriarvoisesti. Sisäkauppakeskukset, jättimarketit, kiinteät liikkeet ja arkitorit ovat selvinneet hyvin pienin muutoksin ja rajoituksin, kun taas maamme ulkomarkkinat ovat pääsääntöisesti kokonaan kielletyt, vaikka ne noudattaisivat tiukkoja turvatoimia THL:n ja OKM:n ohjeistusten mukaisesti.

Esimerkki selventää tilannetta parhaiten

Paikkakunnan tapahtumatorilla muutaman kymmenen kauppiaan perinteiset ulkomarkkinat on nyt kielletty, kun taas viereisellä arkitorilla muutaman metrin päässä voi olla vaikka 200 kauppiasta melko kevein turvatoimin. Vastaavasti viereinen sisäkauppakeskus isoine jättimarketteineen ja kymmenine putiikkeineen on avoinna lähes normaalisti ja vain käsidesiautomaatit, ohjekyltit ja turvakuulutukset muistuttavat koronasta. Huippuna on se, että kauppakeskuksen aulatiloissa on nyt myymässä iso joukko normaalisti markkinoilla tuotteensa myyviä yrittäjiä, jotka voivat täällä myydä lähes normaalisti, vaikka ulkomarkkinat on kielletty. Tässä ei ole mitään logiikkaa!

Koronarajoitukset koetelleet pahasti markkinaelinkeinoa

Nyt koronarajoitukset ovat kohdelleet kaikkein koviten juuri niitä tuhansia PK- ja mikroyrityksiä, jotka ovat valinneet myyntikanavakseen markkina- ja tapahtumamyynnin. Vähintään 1500 yritystä on jo joutunut lopettamaan toimintansa ja noin 3000 henkeä on joutunut työttömäksi. Samaan aikaan kaupan alan isot toimijat kertovat ennätystuloksistaan. On ennenkuulumatonta, että koronarajoituksilla tuhotaan maamme perinteikäs markkinakulttuuri ja laillinen elinkeino sekä samalla vääristetään perusteettomasti ja pysyvästi kaupan alan kilpailutilannetta isojen toimijoiden eduksi pienten yritysten kustannuksella.

Kustannustuki ei ole kohdistunut oikein markkinaelinkeinoon

Myös kustannustuet ovat kohdistuneet melkoisen huonosti markkinaelinkeinoon, jossa kiinteitä kuluja ei tyypillisesti ole kovinkaan paljoa vaan ainoastaan menetettyjä tuloja kun kyseisiä markkinoita ei olekaan voitu järjestää. Tämä olisi tärkeää huomioida tulevissa kustannustuissa.

Vetoammekin nyt voimakkaasti maamme hallitukseen ja kaikkiin päättäjiin, jotta myös ulkomarkkinat ja kaupalliset myyntitapahtumat huomioitaisiin oikeudenmukaisesti tehdessänne päätöksiä rajoitusten purkamisista ja uusista kustannustuista.