Check! on turvallisten tapahtumien tunnus

Tapahtumateollisuus lanseerasi kesäkuun alussa Check-merkin turvallisten tapahtumien tunnukseksi. Merkin ovat ottaneet käyttöön jo lähes 200 yksittäistä tapahtumaa sekä useat tapahtumatalot ympäri Suomea. Check-merkin voi ladata käyttöönsä tapahtumajärjestäjä, joka sitoutuu toimimaan merkkiin liitetyn check-listan mukaisesti. Lisäksi tapahtuma voi liittyä Check-merkin kotisivuilta löytyvälle turvallisten tapahtumien listalle. Tapahtumateollisuuden jäsenille tapahtuman listaaminen on veloitukseton jäsenetu.

Check-merkki

Check-merkki kertoo siitä, että tapahtuma tai tapahtumapaikka on sitoutunut huolehtimaan turvallisuudesta kattavasti, noudattaen voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Koronaepidemian aikana terveysturvallisuuden merkitys tapahtumissa on korostunut. Samanaikaisesti vastuulliset tapahtumajärjestäjät huolehtivat myös monista muista turvallisuuteen vaikuttavista asioista – kuten ovat aina tähänkin saakka tehneet.

Check-merkin käyttöön liittyvä erillinen turvallisuustoimenpiteiden lista sisältää esimerkiksi tapahtumapaikan, kaluston, tekniikan, yleisöjen ja elintarvikkeiden turvallisuudessa huomioitavia asioita. Merkkiä käyttävät tapahtumat ja tapahtumapaikat ovat sitoutuneet tekemään työtään osaavan turvallisuusorganisaation voimin ja hyvässä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Tapahtumien toteuttamiseen liittyy aina myös useita erilaisia lupia ja myös nämä siis hoidetaan Check-merkkiä käyttävissä tapahtumissa kuntoon ammattitaidolla.

Ammattilaisten kanssa turvallisia, sujuvia ja viihtyisiä tapahtumia

Tapahtuma-alan vastuulliset ammattilaiset ovat asettaneet turvallisuuden aina etusijalle. Check-merkillä myös tätä ammattitaitoa halutaan tehdä näkyväksi. Turvallisessa tapahtumassa yleisöt ja osallistujat voivat olla huoletta – siis viihtyä ja luottaa siihen, että asiat sujuvat. Valitsemalla check-merkkiä käyttävät tapahtuma-alan ammattilaiset palvelukseen asiakkaat voivat nukkua itse yönsä huoletta ja nauttia valmiista lopputuloksesta.

Tapahtumateollisuus kannustaa kaikkia tapahtumajärjestäjiä myös itse viestimään turvallisuudesta ja siihen liittyvistä käytänteistä avoimesti yleisöille. Check-lista toimii hyvänä pohjana myös tähän ja jokainen tapahtuma voi listan mukaisten otsikoiden alla kertoa tarkemmin omista turvallisuuskäytänteistään. Turvallisuuden merkitys yleisön viihtyvyyden vahvistajana ja yhtenä kilpailutekijänä tapahtumien välillä on ollut kasvussa jo pitkään, koronaepidemia tulee vain vahvistamaan tätä kehitystä. On myös jo selvää, että osa terveysturvallisuuskäytänteistä jää tapahtumien käyttöön pysyvästi, mikä lisää tapahtumien turvallisuutta ja viihtyvyyttä entisestään.

Lisätietoa Check-merkistä sekä listan turvallisista tapahtumista ja tapahtumapaikoista löytyy osoitteesta www.turvallisettapahtumat.fi. Merkin avulla myös yleisöjen ja tapahtumia järjestävien asiakkaiden on helppoa tunnistaa turvallisuuteen kattavasti sitoutuneet toimijat.

#turvallisettapahtumat